Har du spørgsmål? Ring på telefon 62 63 20 28

Behandling af personoplysninger:

1 Dataansvarlig:

Som dataansvarlig behandler , videregiver og opbevarer VVSGRUPPENFYN  alle personfølsomme oplysninger i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen.

 

2 Indsamling af data

2.1 Generelt

Vi indsamler de personoplysninger, fx navn, adresse og mail vi modtager i forbindelse med anmodning og udførelse af services – renovering og byggeopgaver og entrepriser.

Vi vil typisk indhente oplysningerne fra dig, fra offentlige tilgængelige registre, som eksempelvis BBR-registeret eller på baggrund af et samtykke.

 

3 Anvendelse, opbevaring og videregivelse af data

3.1 Anvendelse

Behandling af oplysninger sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, b og f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af byggeopgaver.

Vi bruger dine personoplysninger, i det omfang de er nødvendige for at kunne opfylde den indgåede aftale eller kontrakt.

 

3.2 Opbevaring

Alle personoplysninger opbevares på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. mail til VVSGRUPPENFYN  ikke er krypteret.

Oplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

  • Såfremt du sender os en jobansøgning, vil vi som udgangspunk slette den senest 12 måneder efter modtagelsen, medmindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen.
  • Meddelelser sendt til vores hovedmail: vvsgruppenfyn@vvsgruppenfyn.dk slettes automatisk efter 24 mdr., medmindre vi har valgt at beholde din henvendelse i vores system, til brug for videre dialog.
  • Personoplysninger der er indhentet i forbindelse med udførelse af en VVS-opgave, vil blive gemt på den konkrete sag, og vil blive slettet når reklamationsfristen ophører.
  • Andre personoplysninger end de ovennævnte vil blive slettet efter 5 år.

 

3.2 Videregivelse

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at en begrænset persongruppe har adgang til de oplysninger, vi har om dig.

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart og underentreprenører, når det er nødvendigt, for at den indgåede aftale kan realiseres.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtigelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning for en domstol eller en anden myndighed, eller at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse af individet.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan eksempelvis være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mailservice og webhosting. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andre end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder der forpligtigelser.

 

4 Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtigelse til at slette dine persondata. Det gælder fx hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtigelser.

Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du få tilsendt dine data. Du har også ret til at overfører disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

5 Henvendelse og klager herom kan ske til:

VVSGRUPPENFYN  – Allerupgyden 1 A – 5672 Broby  – 62632028 mail:  ml@vvsgruppenfyn.dk Du har desuden mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, hvis du mener, at VVSGRUPPENFYN  ikke behandler dine personoplysninger I overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

6 Version

Denne privat politik for behandling af personoplysninger er senest ændret i Januar 2019

Ønsker du et gratis og uforpligtende tilbud på din opgave? Vi kontakter dig!
Ring mig op